Groupe Renault’nun 2020 finansal sonuçları: Karşıtlıkların yılı

Groupe Renault, Covid-19’un ağır tesirlerine karşın alınan tedbirlerin olumlu sonucu olarak geçtiğimiz yılın ikinci yarısında faaliyet kârlılığı artışı yarattı.

2020’nin ikinci yarısında elde edilen sonuçlar, (Grup faaliyet kârının 3,5 olması ve olumlu otomotiv operasyonel hür nakit akışı), Kümenin toparlanmasının birinci adımını oluşturdu. 2 milyar avroluk tasarruf planı gayelerinin birinci yıldan itibaren (duyurulan 30’a kıyasla) 60’ının gerçekleştirilmesi ve “Renaulution” stratejik planın yeni ticari siyasetinin uygulanmaya başlanması bu olumlu tablonun elde edilmesinde değerli katkı sağladı.

Bununla birlikte, beklenildiği üzere 2020 Mali Yılı büyük ölçüde Covid-19’un tesiri altında kaldı.

 • 2,95 milyon adet olarak gerçekleşen satışlar, -21,3 düşüş gösterdi (2. yarıda -6,8).
 • Küme cirosu 43,5 milyar avro ile -21,7 düşüş gösterdi (sabit dolar kuru ile -18,21). Küme cirosu yılın ikinci yarısında -8,9 azaldı.
 • Kümenin faaliyet kârı -337 milyon avro (ciro içerisindeki hissesi -0,8). Yılın 2. yarısında 866 milyon avro (ciro içerisindeki hissesi 3,5).
 • Kümenin faaliyet geliri -1,999 milyar avro (yılın 2. yarısında +8 milyon avro). Şirketin rekabetçi durumunun uygunlaştırılması için yapılan, yaklaşık bir milyar avro fiyatındaki harcamalar (yapılandırma maliyetleri ve bedel kaybı) bu meblağa dahil edilmiştir.
 • 2019’da 19 milyon avroya kıyasla -8,046 milyar avro net gelir (yılın 2. yarısında -660 milyon avro).
 • Otomotivde ikinci yarıda 1,824 milyar avro olumlu katkının akabinde -4,551 milyar avro negatif operasyonel özgür nakit akışı gerçekleşti.
 • Groupe Renault, elektrikli araç segmentinde önder olduğu Avrupa’da CAFE hedeflerine2 ulaştı (binek araçlar ve hafif ticari araçlar).
 • Otomotiv dalının tamamını etkileyen elektronik çip arzındaki düşüşten Küme da etkilendi. Küme, bu durumun üretim üzerindeki tesirlerini en aza indirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Arz kesintisinin 2. çeyrekte pik yapması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında üretim kaybının telafi edileceğinin varsayıldığı son varsayımlar, yıl boyunca 100 000 araçlık net risk ortaya koyuyor.
 • “Renaulution” planına uygun olarak Küme, toparlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, planın sunumunda bildirilen 2023 gayelerini doğruluyor.

Groupe Renault CEO’su Luca de Meo, bahisle ilgili olarak şunları söyledi: “Covid-19 tesirinde geçen birinci yarının akabinde Küme, yılın ikinci yarısında performansını kıymetli ölçüde güzelleştirmeyi başardı. Bunda en kıymetli etken, tüm çalışanların ağır eforu, sabit masrafları azaltma planımızı muvaffakiyetle hızlandırmamız ve fiyatlandırma siyasetinin güzelleştirilmesi oldu. ‘Renaulution’ isimli stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz, kârlılık ve nakit yaratmak. Sıhhat krizi ve elektronik modül arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 şiddetli bir yıl olacak. Bu zorluklarla daima birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini müdafaaya çalışacağız.”

Küme cirosu 43 milyar 474 milyon avro olarak gerçekleşti (-21,7). Sabit döviz kurunda bu düşüş -18,2 olacaktı.

AVTOVAZ cirosu hariç olmak üzere otomotiv cirosu -23,0 daralmayla 37 milyar 736 milyon avro oldu.

-19,2 puan olarak gerçekleşen hacim tesiri, öncelikli olarak sıhhat krizinden ve daha düşük oranda kârlılığı hacmin önüne koyan ticari siyasetimizden kaynaklandı.

Ortaklara yapılan satışlar da sıhhat krizinden ve Nissan Rogue üretiminin durdurulmasından etkilenerek -5,1 puan düştü.

Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasındaki kıymet kaybının yanı sıra makul ölçüde Rus rublesi, -2,8 puanlık negatif döviz kuru tesirine yol açtı.

Daha kararlı bir fiyat siyaseti ve devalüasyonları azaltmaya yönelik tedbirler, 3,9 puan artış gösteren fiyat tesiri sağladı.

ZOE satışlarındaki artış, eser gamına 1,1 puanlık bir katkı sağladı.

“Diğer” tesirler ise, büyük ölçüde yılın birinci yarısındaki kısıtlama tedbirleri nedeniyle yedek modül faaliyetlerinin katkısının düşük olması sonucu -1 puan oldu.

Yılın 2. yarısında gerçekleşen gözle görülür artış (cironun 3,5) ile -337 milyon avro olarak gerçekleşen Küme faaliyet kârı, cironun -0,8’ini oluşturdu (2019’da 4,8).

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı -2 milyar 734 milyon avro düşüşle -1 milyar 450 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2019’daki +2,6’ya kıyasla cironun -3,8’ini oluşturdu. İkinci yarıda ise 198 milyon avro ile müspet gerçekleşti (cironun 0,9’u).

Bu değişimi şöyle açıklamak mümkündür:

 • Hacim tesiri, ortaklara yapılan satışlar dahil olmak üzere -2,556 milyar avro negatif tesir yarattı.
 • Eser gamı/fiyat/zenginleştirme tesiri, yeni eserlerin zenginleştirme ve düzenleyici tesirine rağmen +172 milyon avro artış gösterdi.
 • Kıymet kaybı ve amortisman artışının -479 milyon avro negatif tesiri ile Ar-Ge etkinleştirme oranının daha düşük olması hesaba katıldığında, Monozukuri tesiri +36 milyon avro arttı.
 • Değerli metallerin fiyatının artmasıyla, hammadde sarfiyatları -131 milyon avro oldu.
 • Yılın 1. yarısında faaliyetlerin düşmesinin yanı sıra, şirketin “2o22” planı kapsamında masraflarını kısıtlama eforu, genel idare masraflarında +172 milyon avro düzgünleşme sağladı.
 • Türk lirasının üretim masrafları üzerindeki olumlu tesirine rağmen para üniteleri, ana para ünitelerimizdeki kıymet kaybı sonucu -428 milyon avro negatif tesire maruz kaldı.

2019’da 155 milyon avro olan AVTOVAZ faaliyet kârının katkısı, 141 milyon avro ile AVTOVAZ’ın Covid-19 ortamındaki esnekliğini ortaya koydu.

Satış Finansmanı, 2019 yılında Kümenin faaliyet kârına 1,223 milyar avro katkı sağlarken, 2020’de bu katkı 1,007 milyar avro oldu. Bu düşüşün nedeni, yeni finansmanın -17 düşmesi ve risk maliyetinin ortalama performans gösteren varlıkların geçen yıl 0,42’sini oluştururken bu yıl 0,75’ini oluşturmasından kaynaklanan faaliyetlerdeki azalma oldu.

2020 yılında Mobilite Hizmetleri’nin Kümenin faaliyet kârına katkısı -35 milyon avro oldu.

Öbür faaliyet gelirleri ve sarfiyatları, tekrar yapılandırma sarfiyatları ve kıymet kaybının kıymetli ölçüde daha yüksek olması nedeniyle (2019’da -557 milyon avro) -1,662 milyar avro olarak gerçekleşti.

Kümenin faaliyet geliri, rekabetçiliğin artırılmasından kaynaklanan masraflardaki önemli artış hesaba katıldığında, 2019’da 2,105 milyar avro olurken, 2020’de -1,999 milyar avro olarak gerçekleşti.

Net finansal gelir ve sarfiyatlar, ortalama borçluluk seviyesinin daha yüksek olması nedeniyle, 2019’da -442 milyon avro olurken, 2020’de -482 milyon avro olarak gerçekleşti.

İştirak şirketlerinin katkısı, 2019’da -190 milyon avro olurken, 2020’de -5,145 milyar avro olarak gerçekleşti. Nissan -4,970 milyar avro ile negatif katkı sağlarken, öteki iştirak şirketlerinin katkısı -175 milyon avro oldu.

2019 yılında -1,454 milyar avro olan şimdiki vergiler ve ertelenmiş vergiler, 2020 yılında -420 milyon avro olarak gerçekleşti.

Net gelir -8,046 milyar avro düzeyinde gerçekleşirken, net gelirde Kümenin hissesi toplam -8,008 milyar avro oldu (hisse başına düşen sayı 2019’da 0,52 avro olurken, 2020’de bu paha -29,51 avro düzeyinde gerçekleşti).

AVTOVAZ dahil olmak üzere otomotiv operasyonel hür nakit akışı -4,551 milyar avro ile negatif oldu. Burada faaliyet kârındaki düşüşün yanı sıra, işletme sermayesi ihtiyaçlarındaki değişim ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının akabinde RCI’dan kâr hissesi alınmaması tesirli oldu. Tek başına yılın ikinci yarısında özgür nakit akışı, yılın birinci yarısındaki değişim dengelenmeden yatırım idaresi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarındaki değişim sonucu +1,824 milyar avro artış gösterdi.

Otomotiv net nakit durumu, 31 Aralık 2019’da 1,734 milyar avro ile olumlu olurken, 31 Aralık 2020’de -3,579 milyar avro ile negatif olarak gerçekleşti.

31 Aralık 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri +16,4 milyar avro likidite rezervi içerdi.

31 Aralık 2020 itibariyle toplam stok (bağımsız satıcılar dahil) 100.000 adetten (-19) fazla düşüş göstererek 486,000 araç oldu. 2019 Aralık ayı sonunda 68 satış günü olan bu sayı, 2020 Aralık ayı sonunda 61 satış günü olarak gerçekleşti.

İdare heyeti, 23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek Hissedarlar Yıllık Genel Konsey Toplantısında 2020 için temettü ödemesi yapılmamasını teklif edecek.

GENEL GÖRÜNÜM

Groupe Renault, “Renaulution” stratejik planında belirtilen 2023 maksatlarını doğruladı:

 • 2023 yılına kadar Kümenin faaliyet kârının 3 artırılması,
 • Kümülatif otomotiv operasyonel hür nakit akışının3 (2021-23) yaklaşık 3 milyar avro seviyesine getirilmesi,
 • Yatırımların (Ar-Ge ve sermaye giderleri), cironun yaklaşık 8’ine getirilmesi.

GROUPE RENAULT KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon avro

2020

2019

Değişim

Küme cirosu

43.474

55.537

-12.063

Faaliyet kârı

Ciro içerisindeki

-337

-0,8

2.662

4,8

-2.999

-5,6 puan

Öteki faaliyet gelirleri ve masrafları

-1.662

-557

-1.105

Faaliyet geliri

-1.999

2.105

-4.104

Finansal gelir

-482

-442

-40

İştirak şirketlerinin katkısı

-5.145

-190

-4.955

Şirket: NISSAN

-4.970

242

-5.212

Aktüel ve ertelenmiş vergiler

-420

-1.454

1.034

Net gelir

-8.046

19

-8.065

Net gelir, Kümenin hissesi

-8.008

-141

-7.867

Otomotiv operasyonel hür nakit akışı

-4.551

153

-4.704

Ek Bilgiler

31 Aralık 2020 prestijiyle Groupe Renault konsolide mali tablosu ve Renault SA şirket muhasebe hesapları, İdare Konseyi tarafından 18 Şubat 2021’de onaylanmıştır.

Kümenin yasal denetçileri, bu mali tablonun kontrolünü yapmış olup, rapor yakında yayınlanacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir