İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 1 81 vilayet valiliği, vilayet emniyet müdürlüğü, vilayet jandarma komutanlığı, vilayet kıyı güvenlik komutanlıklarına “Kadına Yönelik Şiddetle Çaba Genelgesi” gönderdi.

Genelgede atılacak adımlar şöyle sıralandı

500 BİN KOLLUK ÇALIŞANINA EĞİTİM: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş üniteleri, polis merkezleri ve karakollarda vazife yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere çalışanın tamamının 2020-2021 yılları ortası aile içi ve bayana yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi tarafından bayana yönelik şiddetin önlenmesi hususlarına ait eğitim müfredatı hazırlanarak bu bahsin çabucak her düzeyde eğitim alacak öğrencilerin eğitimlerinin bir kesimi haline getirilmesi sağlanacak.

NİZAMLI TOPLANTILAR YAPILACAK: Valilikler aile içi ve bayana yönelik şiddetin engellenmesine yönelik olarak vilayetlerindeki tüm kamu kurumlarının sorumluluklarına ve uygulamalarına istikamet verecek. Misyon ve sorumlulukların uygulanmasındaki eksiklikleri ortadan kaldırılacak. Kurumlar ortası uyum ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek. Vilayetlerde oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddetle Uğraş Vilayet Uyum, İzleme, Kıymetlendirme Komisyonları” valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, misyon ve sorumluluk üstlenen tüm birim/kurum amirlerinin şahsen iştirakiyle 3 ayda bir toplanacak.  İl/ilçe seviyesinde yapılacak kurul toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bayan dernekleri, barolar vb. kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

ŞİDDET BİLİNMEYEN KALMAYACAK: Aile içi ve bayana yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80’inin kamu ünitelerine yansımadığı hususu göz önünde bulundurularak il/ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler/diğer öğretmenler, aile doktorları, din vazifelileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu vazifelilerinin bu konuda faal rol almaları sağlanacak. Ayrıyeten beyanlara yansımasa bile şiddet olayını çağrıştıran durumlar gerekli ünitelere bildirilecek.

‘ŞİDDET FORMU’ GÜNCELLENECEK: Bayan Acil Dayanak (KADES) uygulamasının il/ilçe seviyesinde vatandaşa duyurularak, uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Oluşturulacak bir komiteyle kolluk üniteleri tarafından kullanılan “Aile İçi ve Bayana Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” değiştirilecek. Form, olay bazında risk/tehdit değerlendirmesini daha düzgün ortaya koyacak, uygulayıcılara taraf verme niteliği artırılacak. Acil durumun fark edilmesine imkan sağlayacak formda kırmızı ve öteki renklere yer verilerek farkındalık artırılacak.

ORTAK AĞ KURULACAK: Bayana yönelik şiddetle daha aktif gayret etmek için Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Tedbire Merkezleri (ŞONİM) ortasında bilginin süratli paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

ELEKTRONİK KELEPÇE: Şiddet failleri için “Elektronik Kelepçe” uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Bununla ilgili ilgili bakanlıklar işbirliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalar çabucak başlayacak. Şiddet mağduru korunan kişi ile birlikte başka aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri 3. Bireylerin erişimine engellenecek. Bu bilgilerin tüm kurumlara ilişkin resmi evraklarda “Gizli Tutulması” ait kararlar elektronik ortamda gönderilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli alt yapı kurulacak.

BAYAN KONUKEVİ AÇMAYANA KONTROL: Belediye Kanunu mucibince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000 üstü olan ilçelerde bayan konukevleri açılıp/açılmadığı konusunda İçişleri Bakanlığı müfettişlerince kontroller yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm süreçlerin il/ilçe seviyesinde tek elden takibinin yapılması için tek işi bayana karşı şiddetle gayret olan idari üniteler kurulacak.

KANIT ARANMADAN MÜDAFAA VERİLECEK: Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; bu konuda bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun hayat hakkının korunmasını sağlamak gayesiyle kollayıcı önlemler alınacak. 6284 sayılı Kanun kapsamında hami yahut önleyici önlem kararlarının alınması ve yerine getirilmesi basamağında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan ortasında katiyen uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda gerekli önlemlerin alınacak.

ŞİDDET AYRIMI YAPILMAYACAK: Kolluk ünitelerine gelen mağdur bayanlara yönelik iş ve süreçlerin; mahremiyete ve saklılığa ihtimam gösterilecek. Mağdur bayanlar, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü bireylerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, eğitim almış bayan işçi tarafından tabirleri alınacak. Kolluk ünitelerince fizikî şiddet barındırmasa bile meydana gelen bayana yönelik şiddet olaylarının isimli olay olarak pahalandırılacak. Bu kapsamda il/ilçelerde meydana gelen olayların yapılacak risk/tehdit değerlendirmesi ile birlikte sıralı amirlere de bildirilecek.

ŞİDDET UYGULAYANIN SİLAHINA EL KONACAK: Kadına yönelik şiddetle daha aktif uğraş edilebilmesi ve bayan cinayetlerinin önüne geçilebilmesi maksadıyla 6284 sayılı kanun kapsamında haklarında önlem kararı verilenlerin silahları kolluk tarafından alınacak ve haklarında önlem kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek.

FİRARİLERE ÖZEL TEDBİR: Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu yahut hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu/önleyici önlemlerin acilen alınacak.

ÖFKE DENETİMİ: Bayana yönelik şiddetle daha aktif gayret etmek ismine şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici öbür önlemlerden olan öfke denetimi ile rehabilitasyon programlarına ve gerilimle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. İlgili uzman işçi marifetiyle dayanak hizmeti alması sağlanacak.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir