Hatalı başvurular nedeniyle veri sorumluları için kayıt süresi uzatıldı

Şahsî Bilgileri Müdafaa Kurumu, son devirde Data Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) yapılan kayıt müracaatlarının büyük bir kısmında tespit edilen yanılgılar ve mevzuata karşıt müracaatlar nedeniyle kayıt müracaatlarında uzatma kararı aldı.

Ferdî Dataları Müdafaa Kurumu’nun web sitesinde hususla ilgili yapılan açıklamada, “VERBİS’e iletilen bildirimler incelendiğinde, birçok bildirimde ferdî datalar ile sürece hedefleri, alıcı/alıcı kümeleri, data konusu kişi kümeleri, alınan teknik ve idari önlemler, kâfi tedbirler, yurtdışına data transferi ve saklama müddetlerinin örtüşmediği, bu hususta önemli yanlışlıklar ve mevzuata karşıtlıklar olduğunun görüldüğünün” altı çizildi. VERBİS’e beyan edilen bilgilerin gerçek ve aktüel olması gerektiğinin, bu bilgilerden ilgili data sorumlusunun sorumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, sürecin sağlıklı işlemesi ismine kayıt müracaat müddetlerinin uzatıldığı bildirildi.

Kimler, ne vakit başvuracak?

Buna nazaran yıllık çalışan sayısı 50’den çok yahut yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve hukuksal kişi bilgi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen mühlet 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıyeten yurt dışında yerleşik gerçek ve hukuksal kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen mühlet ise 30.06.2020 tarihine ertelendi. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli ferdî bilgi sürece olan gerçek yahut hükmî kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen müddet de 30.09.2020 tarihine uzatıldı. Kamu kurum ve kuruluşu data sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen müddetin de 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Sistem nasıl işliyor?

Ferdî Dataların Korunması Kanununa nazaran; şahsî dataların sürece gayelerini ve vasıtalarını belirleyen, bilgi kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şahıslar “veri sorumlusu” olarak isimlendiriliyor. Data sorumlularına birtakım yükümlülükler getiren Kanuna nazaran bu yükümlülüklerden birisi de VERBİS’e kayıt yaptırmak. Data sorumluları, VERBİS’e kayıt olurken ferdî bilgileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi maksatlarla bu bilgileri kullandıklarına, transfer yapıp yapmadıklarına, bilgileri hangi müddetlerle sakladıklarına, data güvenliğini sağlamak hedefiyle ne cins önlemleri aldıklarına yönelik bilgileri beyan etmek zorundalar.

Şahsî data sürece disiplin altına alınıyor

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü, şahsî bilgilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve bilgi sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda daha inançlı bir ortam oluşturulması gayesini taşıyor. Bu sayede ferdî dataların özensiz işlenmesinin önüne geçilerek data işlemenin disiplin altına alınması sağlanacak. Sistem ile şahsî data sürece faaliyetleri bir çeşit kontrole tabi tutuluyor. Bu sayede data sorumluları, sahiden de şahsî bilgi sürece koşulu bulunmuyorsa bu dataları işlemekten sakınacak, bu faaliyetlerini şeffaflık içinde yerine getirerek şahsî verisini işlediği bireylere her vakit hesap verebileceğinin şuuru içerisinde hareket edecek.

Bireylere ilişkin bilgiler olmayacak

Kanun gereği kamuya açık olarak tutulan VERBİS sayesinde şahsî verisi işlenen gerçek şahıslara, kendi bilgileri üzerinde denetimin sağlanabilmesi imkanı da sunuluyor. VERBİS’in şeffaflık ve hesap verebilirlik manasında iki değerli özelliği ön plana çıkıyor: VERBİS’te ferdî verisi işlenen gerçek şahıslara ilişkin bilgiler bulunmuyor ve VERBİS’te data sorumlularının işlediği datalar kategorik bazda yer alıyor. Data sorumlularınca VERBİS’e girilecek bilgiler gerçek bireylere ilişkin bilgiler olmayacak. Data sorumluları tarafından işlenen şahsî bilgilere ait olarak yalnızca üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler sisteme girilecek. Münasebetiyle kimsenin şahsî verisi VERBİS’te, hasebiyle da Ferdî Dataları Müdafaa Kurumunda tutulmayacak.

Gerçek kişi yahut şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Şahsî Bilgileri Müdafaa Kanununun 18’inci unsurunun birinci fıkrasının ç bendine nazaran 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan data sorumluları tespit edilirse bu yaptırım uygulanacak.

Kolay kayıt sistemi

Şahsî dataları işleyen gerçek ve hukukî şahıslar Kurumun internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) üzerinde yer alan VERBİS modülü yahut e-Devlet platformu üzerinden VERBİS’e kayıt süreçlerini çarçabuk gerçekleştirebiliyor.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir